Alicante, 20 de febrero de 2003
 
LA MÚSICA VALENCIANA, PROTAGONISTA EN "SEU I DEBAT"

El divendres 21 de febrer, a partir de les 20:00 h, tindrà lloc a la Seu Universitària de la Marina, a Benissa, una nova sessió del cicle "Seu i debat", amb la gravació dels programes "Les bandes de música" i "Els nous llenguatges de la música".

La música, efectivament, serà la gran protagonista de "Seu i debat". D'un costat, l'atenció se centrarà al voltant del complex món de les bandes de música valencianes (un món que vertebra socialment vora 500.000 persones, que aglutina més de 30.000 músics, i que compta amb quasi 500 entitats federades); de l'altre, se sotmetrà a discussió l'heterogeneïtat de propostes creatives que ofereix el mercat musical contemporani. 

Cal recordar que el cicle "Seu i debat", programat per al tercer divendres de cada mes, té com a objectiu últim la divulgació de la ciència i la cultura, des de la instància universitària, per mitjà de la producció d'audiovisuals que miren de recollir la sensibilitat social respecte dels més diversos temes.

Entre els invitats que han confirmat la participació en el debat, destaquen algunes de les figures més rellevants ¾institucionalment o artísticament¾ de l'actual panorama musical valencià: Immaculada Tomàs (directora de l'Institut Valencià de la Música), Joan Espinosa (professor de la Universitat d'Alacant i director d'orquestra), Javier Santacreu (director i compositor), Santiago Algado (president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana), Daniel Ferrero (director i compositor) i Josep Vicent (percussionista, compositor i director d'orquestra).

De més a més, el programa estrenarà diversos audiovisuals produïts per la Seu Universitària, que s'aniran intercalant al llarg de la gravació, i que han estat confeccionats a partir de les opinions prèviament recollides entre els ciutadans de Benissa, tant a propòsit de les bandes de música com sobre els nous llenguatges que es fan servir en la música.

D'acord amb el format dels programes "Seu i debat", el públic assistent té l'opció d'intervenir sobre els temes tractats, i de formular les preguntes que considere oportunes als invitats presents a la sala. L'entrada és lliure, limitada a la capacitat de les instal·lacions.
 

La música valenciana, protagonista en "Seu i debat"

El viernes 21 de febrero, a partir de las 20:00 h, tendrá lugar en la Seu Universitària de la Marina, en Benissa, una nueva sesión del ciclo "Seu i debat", con la grabación de los programas "Les bandes de música" y "Els nous llenguatges de la música".

La música, efectivamente, será la gran protagonista de "Seu i debat". Por un lado, la atención se centrará alrededor del complejo mundo de las bandas de música valencianas (un mundo que vertebra socialmente cerca de 500.000 personas, que aglutina más de 30.000 músicos, y que cuenta con casi 500 entidades federadas); por otro lado, se someterá a discusión la heterogeneidad de propuestas creativas que ofrece el mercado musical contemporáneo. 

Cabe recordar que el ciclo "Seu i debat", programado para el tercer viernes de cada mes, tiene como objetivo último la divulgación de la ciencia y la cultura, desde la instancia universitaria, por medio de la producción de audiovisuales que tratan de recoger la sensibilidad social respecto de los más diversos temas.

Entre los invitados que han confirmado la participación en el debate, destacan algunas de las figuras más relevantes ¾institucionalmente o artísticamente¾ del actual panorama musical valenciano: Inmaculada Tomás (directora del Institut Valencià de la Música), Joan Espinosa (profesor de la Universidad de Alicante y director de orquesta), Javier Santacreu (director y compositor), Santiago Algado (presidente de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana), Daniel Ferrero (director y compositor) y Josep Vicent (percusionista, compositor y director de orquesta).

Además, el programa estrenará diversos audiovisuales producidos por la Seu Universitària, que se irán intercalando a lo largo de la grabación, y que han sido confeccionados a partir de las opiniones previamente recogidas entre los ciudadanos de Benissa, tanto a propósito de las bandas de música como sobre los nuevos lenguajes que se utilizan en la música.

De acuerdo con el formato de los programas "Seu i debat", el público asistente tiene la opción de intervenir sobre los temas tratados, y de formular las preguntas que estime oportunas a los invitados presentes en la sala. La entrada es libre, limitada al aforo de las instalaciones.
. 

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo