Alicante, 27 de mayo de 2003

La UA distribueix el nou «Manual de llenguatge administratiu»

La Universitat d’Alacant ha distribuït entre el seu personal la recent edició del «Manual de documents i llenguatge administratius» publicat per aquesta Universitat juntament amb les de València, Politècnica de València, Miguel Hernández i Jaume I.

Aquesta guia té els antecedents el 1992, quan es va publicar el fascicle inicial d’un total de dotze que formarien el primer «Manual de llenguatge administratiu», resultat de la col·laboració dels serveis lingüístics de les universitats públiques valencianes, amb el suport de la Generalitat. Segons el text de la presentació del manual actual, la seua versió anterior «ha estat durant aquests deu anys una referència obligada per a fixar criteris lingüístics i pautes de disseny de documents administratius, no solament de l’administració universitària valenciana, sinó també de moltes administracions i organismes públics».

El contingut d’aquest manual unifica criteris lingüístics, convencions administratives i normes de disseny de documents d’acord amb les recomanacions internacionals de modernització de l’estil administratiu.

La presentació d’aquesta publicació en la UA va ser presidida pel rector, Salvador Ordóñez, amb la presència també del vicerector d’Estudis i Innovació Educativa, Guillem Bernabeu, i el gerent de la UA, Rafael Carrillo. El rector va destacar d’aquest manual: «La Universitat, els universitaris, tenim l’obligació de fer un esforç per a normalitzar l’ús del valencià i, a més, de complir la Llei i de defendre la cultura de la nostra Comunitat…Vull felicitar a totes i a tots els qui han fet possible ara i en el passat esta contribució a la promoció de la llengua valenciana».

La història del manual va ser descrita pel director tècnic de l’Oficina de Promoció del Valencià, Josep Forcadell, que va assenyalar: «La recuperació de la democràcia en la segona meitat dels anys 70 va fer possible que el valencià fóra altra volta llengua oficial, d’ús, de la nostra Administració. Era el moment de recuperar una part de la vella tradició foral. Però, sobretot, d’atendre els usuaris com a ciutadans en un llenguatge actual… Els serveis lingüístics de les universitats públiques valencianes tenim com a norma treballar conjuntament i coordinadament. Fruit d’aquest treball, molt sovint amb el suport de la Generalitat Valenciana, són: els vocabularis per matèries, el Manual de llenguatge Administratiu en fascicles de l’any 92; el Gripau que enviem a tots els estudiants de COU i, ara, 2n de batxillerat; diversos vocabularis i guies de conversa, la proposta de criteris lingüístics per a usos institucionals, i el MDLA, que ara presentem, editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I.».

Així mateix, va dir que aquesta publicació pretenia «facilitar als treballadors de les universitats valencianes un models de documents i, sobretot, un model de llengua que els siga útil per la seua activitat professional. Convé que l’administració universitària valenciana utilitze una varietat de la llengua que siga formal, però clara i entenedora, eficaç per a la funció de gestió universitària i de relació amb els usuaris, els ciutadans. Una llengua, per tant, àgil i còmoda per als treballadors de les universitats i per als estudiants i els altres usuaris d’aquesta administració. Estic convençut que aquest MDLA ens ajudarà a tots a utilitzar el valencià en l’administració universitària. Si el seu ús serveix per a millorar la comunicació i el respecte als drets lingüístics dels valencians, millorarà la imatge de qualitat de la nostra universitat».
 

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo