Alicante, 15 de septiembre de 2003

X CONGRÉS INTERNACIONAL DE L'ASSOCIACIÓ HISPÀNICA DE LITERATURA MEDIEVAL
(Aulari II de la Universitat d'Alacant, 16/20 de setembre de 2003)

1. L'Associació Hispànica de Literatura Medieval (AHLM)

L'Associació Hispànica de Literatura Medieval (AHLM) és una entitat científica l'objectiu de la qual és l'estudi de les diferents literatures que es donaren a la Península Ibèrica durant l'edat mitjana. La AHLM, de la qual formen part els medievalistes més prestigiosos d'arreu del món, es va fundar va vint anys i en fou el primer president el professor Francisco Rico, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de la Real Academia Española; actualment ho és el professor Miguel Ángel Pérez Priego, catedràtic de la UNED.

Per a dur a terme els seus objectius la AHLM realitza, fonamentalment, tres tipus d'activitats: l'organització d'un congrés internacional cada dos anys, la publicació de les actes d'aquest i l'edició anual d'un Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, sovint acompanyat d'annexos monogràfics.

Per acord de l'última Assemblea general de la AHLM, celebrada a A Coruña el 22 de setembre de 2001, el X Congrés Internacional de l'entitat tindrà lloc a la Universitat d’Alacant, del 16 al 20 de setembre de 2002, organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV).
 

2. Comité Organitzador 

El Comité Organitzador d'aquest Congrés el formen el catedràtic de Literatura Catalana Medieval de la Universitat d'Alacant Dr. Rafael Alemany (president) i els especialistes en Literatura Medieval de la Universitat d'Alacant Dr. Josep Lluís Martos (secretari), Prof. Josep Miquel Manzanaro (vicesecretari), Dra. Marinela Garcia, Prof. Héctor Gonzàlvez, Dra. Carmen Marimón, Dra. Llúcia Martín, Dr. Vicent Martines i Prof. Joan Maria Perujo.
 

3. Comité Científic 

Dr. Rafael Alemany (Universitat d'Alacant)
Dr. Carlos Alvar (Universitats d'Alcalá de Henares i de Ginebra)
Dr. Juan Paredes (Universitat de Granada)
Dra. Mercedes Brea (Universitat de Santiago de Compostela)
Dr. Fernando Gómez Redondo (Universitat d'Alcalá de Henares)
Dr. Rafael Beltran (Universitat de València)
Dra. Rosanna Cantavella (Universitat de València)
Dr. Tomàs Martínez Romero (Universitat Jaume I).
 
 

4. Congressistes

El nombre d'inscrits és d'uns 200 congressistes, procedents de diverses universitats espanyoles, portuguese, angleses, nordamericanes, mexicanes, brasileres, italianes, etc.
 

5. Ponents invitats

Són un total de nou.

La conferència plenària inaugural li ha estat encomanada al Dr. Alan Deyermond, catedràtic emèrit del Queen Mary-University of London i un dels referents indubtables de l’hispanomedievalisme internacional. Té més de dues-centes publicacions i ha dictat conferències i ponències en les universitats més prestigioses del món. Les seues línies d’investigació són múltiples, però destaquen els seus estudis sobre l'èpica i sobre la literatura sentimental. Els seus treballs, tot i que se centren principalment en la literatura castellana, també abracen aspectes de la la literatura catalana i de la literatura gallegoportuguesa. Destaca, últimament, la seua tasca com a director dels “Papers of Medieval Hispanic Research Seminar”, col·lecció en la qual han publicat investigadors destacats de la literatura medieval hispànica.

La conferència plenària de cloenda la dictarà el president de la AHLM, Dr. Miguel Ángel Pérez Priego, catedràtic de Literatura Espanyola de la UNED. Aquest estudiós ha centrat els seus treballs en la lírica castellana del segle XV, principalment en Juan de Mena i en el Marqués de Santillana, l’obra dels quals ha editat en sengles edicions crítiques. Ara com ara, és un dels principals referents en els estudis d’aquests autors castellans.

El set ponents invitats restants són els següents:

El Dr. Vicenç Beltran, catedràtic de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona, la línia d’investigació principal del qual és l’estudi dels cançoners romànics, temàtica en la qual és una autoritat reconeguda. Com a mostra d’això, destaca la seua darrera publicació Poesía española, 2. Edad Media: lírica y cancioneros, que ha tret a la llum la prestigiosa editorial Crítica. Aquest volum, de 1021 pàgines, és i serà durant molts anys la tasca més important que s’haja fet sobre els autors castellans de cançoner.

El Dr. Albert Hauf, catedràtic de Filologia Catalana (literatura medieval) de la Universitat de València-Estudi General, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ha investigat, principalment, sobre la literatura religiosa catalana i sobre el Tirant lo Blanc. Destaquen les seues publicacions D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval i la seua transcripció del Tirant lo Blanc junt al professor Vicent J. Escartí. Últimament, prepara l’edició crítica d’aquesta novel·la cavalleresca.

La Dra. Anna Ferrari és catedràtica de Filologia Romànica de la Università degli Studi-L’Aquila (Itàlia). En la seua tasca investigadora, tot i ser variada, destaquen els seus estudis sobre els cançoners gallegoportuguesos. A més, és membre del comité editor de la prestigiosa revista especialitzada en literatures romànqiues Cultura Neolatina.

El Dr. Nicasio Salvador és catedràtic de Literatura Espanyola en la Universitat Complutense de Madrid. Els seus múltiples estudis s’han centrat, prioritàriament, en la lírica castellana medieval i en els bestiaris.

El Dr. Francesc Massip, professor titular de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que és el més destacat investigador en actiu sobre el teatre medieval català i les seues relacions amb altres cultures. Destaquen els seus treballs sobre el Misteri d’Elx.

El Dr. Juan Manuel Cacho Blecua, catedràtic de la Universidad de Zaragoza, ha centrat les seues investigacions en la literatura cavalleresca castellana. Així, per exemple, destaca la seua edició crítica de l’Amadis de Gaula en l’editorial Cátedra. A hores d’ara, prepara l’edició crítica, en col·laboració amb el Dr. José Manuel Lucía Mejías, del Libro del cavallero Zifar.

La Dra. Mariàngela Vilallonga és professora de Filologia Llatina de la Universitat de Girona. La seua tasca d’investigació, que és de principal interés per als hispanomedievalistes, se centra en la literatura humanística llatina de l'antiga Corona d'Aragó, àmbit en què, a més del seu llibre La literatura llatina a Catalunya al segle XV, destaquen les seues aportacions imprescindibles sobre figures com Joan Margarit o Jeroni Pau, entre altres.
 

6. Comunicacions lliures

Al llarg del Congrés es presentaran un total de 148 comunicacions, a càrrec d'altres tants especialistes, que versaran sobre diversos aspectes de les lletres medievals dels àmbits castellà, catalanovalencià, gallegoportugués i llatí. Es faran cinc sessions simultànies, seguides d'un debat final, en cada una de les quals s'agruparan les comunicacions per afinitat temàtica
 

7. Taules redones

a) Presentació de les biblioteques virtuals multimedia de La Celestina, el Tirant lo Blanc i el cançoner de Martín Codax, totes tres inserides dins de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
b) "Informática y literatura medieval: los retos del siglo XXI".
 

8. Activitats complementàries

a) Concert de música medieval "Cants de trobairitz: miracles, amor i exili a l'antiga Hespèria", a càrrec del grup Hespérion XXI (Montserrat Figueras, Arianna Savall i Begoña Olavide).
b) Recital de textos medievals a càrrec del grup La Carátula.
c) Visita guiada a la ciutat d'Alacant.
d) Visita guiada a la ciutat d'Elx, amb assistència a un assaig general de la "Capella" del Misteri..
e) Exposició de manuscrits i incunables del fons de la Biblioteca Valenciana, cedits per a l'ocasió (Museu de la Universitat d'Alacant).
 

9. Pressupost

70.000 €
 

10. Institucions i entitats col·laboradores

Rectorat de la Universitat d'Alacant.
Vicerectorat d'Extensió Universitària de la Universitat d'Alacant.
Vicerectorat de Coordinació i Comunicació de la Universitat d'Alacant.
Secretariat de Cultura de la Universitat d'Alacant.
Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant.
Unitat de Llengua Gallega de la Universitat d'Alacant-Xunta de Galicia.
Museu de la Universitat d'Alacant
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Agència Valenciana de Ciència i Tecnologia.
Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Agència Valenciana de Turisme.
Acadèmia Valenciana de la Llengua.
Ajuntament d'Alacant.
Ajuntament d'Elx.
 

11. Programa
 
Dimarts 16 

Matí
09,00-10,30 Lliurament d’acreditacions als congressistes.
10,30-10,45 Inauguració oficial per l'Excm. i Magfc. Sr. Rector de la Universitat d'Alacant.
10,45-11,45 Conferència inaugural plenària: Relaciones literarias en el siglo XV, per Alan D. Deyermond (Queen Mary, University of London)
11,45-12,15 Descans.
12,15-13,15 Presentació de les biblioteques d'obra del Tirant lo Blanc, de la La Celestina i del Códice de Martín Códax, dins del projecte "Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes", a càrrec de Llúcia Martín (Universitat d'Alacant).
13,15-14,15 Taula redona: "Informática y literatura medieval: Los retos del siglo XXI", a càrrec de Mercedes Brea (Universidade de Santiago de Compostela), Juan Manuel Cacho Blecua (Universidad de Zaragoza), Luis Canet (Universitat de València), Marta Haro (Universitat de València) i José Manuel Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid).

Vesprada
16,15-17,50 Comunicacions.
17,55-18,15 Debat.
18,15-18,30 Descans.
18,30-19,30 Ponència plenària: L'ombra d'Ubertí en el preerasmisme hispànic: el cas de fra Francesc Eiximenis, per Albert G. Hauf (Universitat de València-Estudi General).
20,00-21,00 Recital de textos medievals a càrrec del grup "La Caràtula" (Amfiteatre exterior del Aulari II de la Universitat d'Alacant).
 

Dimecres 17 

Matí
09,30-11,30 Comunicacions.
11,35-12,00 Debat.
12,00-12,30 Descans.
12,30-13,30 Ponència plenària: El cançoner d'Ausiàs March: l'arquetip perdut, per Vicenç Beltran (Universitat de Barcelona). 

Vesprada
16,15-17,00 Comunicacions.
17,05-17,25 Debat.
18,00-19,30 Visita guiada a Alacant.
20,00-21,00 Ponència plenària (castell de Santa Bàrbara): Isabel, infanta de Castilla, en la corte de Enrique IV: educacaión y literatura, per Nicasio Salvador Miguel (Universidad Complutense de Madrid).
21,05-21,45 Còctel ofert per l’Ajuntament d’Alacant al Castell de Santa Bàrbara.
21,45-22,30 Concert de música medieval, a càrrec del grup "Hespèrion XXI" (castell de Santa Bàrbara).
 

Dijous 18 

Matí
09,30-11,30 Comunicacions.
11,35-12,00 Debat.
12,00-12,30 Descans.
12,30-13,30 Ponència plenària: La lirica galego-portoghese (e ispanica) nel quadro delle Origini romanze, per Anna Ferrari (Universita' degli Studi-L'Aquila).

Vesprada
16,30-18,30 Visita guiada a la ciutat d’Elx.
18,45-19,45 Ponència plenària: Els models del "Misteri" i la "Festa d'Elx" com a model, per Francesc Massip (Universitat de Tarragona). Centre Congressos d'Elx.
19,45-20,15 Còctel ofert per l'Ajuntament d'Elx (Centre de Congressos d'Elx).
20,30-21,00 Explicació de la tramoia del Misteri d'Elx, en la Basílica de Santa Maria, a càrrec de Joan Castaño.
21,00-22,00 Assistència a un assaig general de la "Capella" del Misteri d'Elx en la Casa de la Festa.
 

Divendres 19 

Matí
09,30-11,30 Comunicacions.
11,35-12,00 Debat.
12,00-12,30 Descans.
12,30-13,30 Ponència plenària. Texto e imagen en el "Libro del cavallero Zifar", per Juan Manuel Cacho Blecua (Universidad de Zaragoza).

Vesprada
16,15-17,50 Comunicacions.
17,55-18,15 Debat.
18,15-18,30 Descans.
18,30-19,30 Ponència plenària: Historiografia llatina humanística a la Corona d'Aragó, per Mariàngela Vilallonga (Universitat de Girona).
 

Dissabte 19 

Matí
09,30-10,40 Comunicacions.
10,45-11,10 Debat.
11,15-11,45 Descans.
11,50-12,50 Conferència plenària de cloenda: El retrato literario en la Edad Media, per Miguel Ángel Pérez Priego, president de l'AHLM (UNED).
12,55-13,10 Cloenda del Congrés.
13,15-14,15 Assemblea de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval.
14,30-16,30 Dinar de cloenda del Congrés ofert per la Universitat d’Alacant i presidit pel seu Excm i Magfc. Sr. Rector.
 

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo