Alicante, 9 de marzo de 2004

LAS UNIVERSIDADES VALENCIANAS, CONTRA LA PROHIBICIÓN DE EE.UU. A LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS DE VARIOS PAÍSES

La red para la investigación de las universidades valencianas RUVID ha mostrado su rechazo a la decisión del gobierno estadounidense de prohibir la publicación de artículos científicos de una “lista negra” de países.

Antonio Marcilla, vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante y presidente de RUVID (Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, de la que forman parte las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana y la Cardenal Herrera), ha remitido el siguiente comunicado:

"En l'últim número de la revista Nature (núm. 427, 19 de febrer del 2004), es dóna a conèixer la prohibició a les revistes d'EUA de publicar articles científics procedents de països embargats (Iran, Líbia, Cuba i Sudan). Tal prohibició va ser anunciada per la Secretaria del Tresor nord-americà el passat 9 de febrer a Washington davant de representants de 30 editors, als quals va advertir que tal restricció només podria ser evitada amb un permís especial i que els científics nord-americans que col·laboraren amb científics de països que pateixen l'embargament comercial podrien ser processats.

Restringir la publicació d'articles d'investigació, més enllà d'acords ètics internacionals, és reprovable i contraproduent. No sols atempta contra la llibertat d'expressió, sinó que ataca l'essència mateixa de la ciència, com a patrimoni universal que no pot estar sotmès a decisions polítiques de tipus impositiu per part de cap país.

L'associació RUVID (Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació), que agrupa les sis universitats valencianes, vol manifestar el seu rebuig a tal actuació i a qualsevol altra que vulga imposar una censura sobre la lliure circulació de les aportacions científiques i anima a altres institucions i entitats a sumar-se a aquesta protesta per contribuir a l'anul·lació de la citada norma dels EUA i evitar que puga ampliar-se una línia d'actuació sense precedents que atempta contra el progrés científic mundial".
..................
"En el último número de la revista Nature (nº 427, 19 de febrero de 2004), se da a conocer la prohibición a las revistas de EE UU de publicar artículos científicos procedentes de países embargados (Irán, Libia, Cuba y Sudán). Tal prohibición fue anunciada por la Secretaría del Tesoro estadounidense el pasado 9 de febrero en Washington ante representantes de 30 editores, a quienes se les advirtió que tal restricción sólo podría ser evitada con un permiso especial y que los científicos estadounidenses que colaboraran con científicos de países que sufren el embargo comercial podrían ser procesados.

Restringir la publicación de artículos de investigación, más allá de acuerdos éticos internacionales es reprobable y contraproducente. No sólo atenta contra la libertad de expresión, sino que ataca la esencia misma de la ciencia, como patrimonio universal que no puede estar sometido a decisiones políticas de tipo impositivo por parte de ningún país.

La asociación RUVID (Red de Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación, que agrupa las seis universidades valencianas, quiere manifestar su rechazo a tal actuación y a cualquier otra que quiera imponer una censura sobre la libre circulación de las aportaciones científicas y anima a otras instituciones y entidades a sumarse a dicha protesta para contribuir a la anulación de la citada norma de los EEUU y evitar que pueda ampliarse una línea de actuación sin precedentes que atenta contra el progreso científico mundial".

Antonio Marcilla Gomis
Presidente de RUVID

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo