Alacant, 10 de decembre de 2004

PROFESSORS I PAS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DEMANEN MÉS PRESÈNCIA DEL VALENCIÀ ALS CANDIDATS A RECTOR

Aprofitant els 25 anys de la Universitat d'Alacant i, especialment, la convocatòria d'eleccions a rector, l'Associació Universitària Joan Fuster (AUJF) de la Universitat d'Alacant ha redactat un document que amb el títol de "Per un millor servei públic de la Universitat d'Alacant, avancem en la normalització lingüística ara" fa una reflexió sobre la qualitat docent i científica de la UA i l'ús del valencià en tots els aspectes de la vida universitària.

En aquest sentit, la AUJF posa un notable alt a la Universitat, ja que s'ha convertit en "referent científic i docent arreu de l’estat espanyol", però considera que l'ús del valencià continua sent "una assignatura pendent del nostre campus" i apunta que "la UA ha anat a remolc de la resta del sistema educatiu i de la societat en general, en lloc de ser una garantia de capacitació lingüística dels futurs professionals i un motor en la recuperació del valencià".

Huit mesures dirigides als candidats a rector

Finalment, els professors i el personal d'administració i serveis de la UA que signen el document plantegen huit mesures per avançar en la normalització lingüística que el nou equip rectoral hauria de fer seues. Succintament, podem concretar aquestes mesures en la necessitat que el valencià siga la llengua vehicular de més assignatures al campus (actualment a penes representen un 3%), requerir el nivell elemental de valencià en les oposicions i promoció interna del PAS, valorar els coneixements de valencià en els processos de selecció del PDI habilitat i en els processos de contractació, donar preferència al valencià en la senyalística interna i en la publicitat externa de la Universitat i crear una Comissió de Política Lingüística, presidida pel rector, i amb representació de l’alumnat, el PAS i el PDI.

La AUJF no ha tancat el període perquè els treballadors de la UA se sumen a aquestes reivindicacions, però lliurarà als candidats Díez i Raneda una còpia de les adhesions actuals i a qui finalment siga rector el conjunt d'aquestes quan acabe la aquesta iniciativa per la normalització que ja compta amb més de 200 signatures de suport.

Podeu consultar les adhesions i el text complet del document de l’AUJF en l’adreça:

http://www.ua.es/va/alumnado/asociaciones/asoc6_avancem.htmPágina mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo