Alacant, 10 de gener de 2005

I SIMPOSI INTERNACIONAL LES LLENGÜES PIRINENQUES: CONTACTES D’ANADA I TORNADA

ORGANITZEN: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant), Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida, Xarxa d’Excel·lència Europea “TRAMICTEK” (http://www.ivitra.ua.es/tramictek).

PATROCINEN: Ajuntament de la Nucia, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant, Xarxa d’Excel·lència Europea “TRAMICTEK” (http://www.ivitra.ua.es/tramictek).

LLOC: Seu Universitària de la Universitat d’Alacant a la Nucia (Marina Baixa)

DATES: 12, 13 i 14 de gener del 2005

COMITÉ ORGANITZADOR: Maria A. Cano, A. Ferrando, J. Martines, V. Martines, J. Suïls, R. Sistac

COMITÉ CIENTÍFIC: Germà Colón, Jordi Colomina, Lluís Gimeno, Joseph Gulsoy, Xavier Lamuela, Philip Rasico, Joan Ponsoda, Joan Veny

TEMÀTICA: Els fenòmens de contacte entre les llengües del bressol pirinenc (basc. occità, català i aragonés).


PROGRAMA

DIA 12 DE GENER DEL 2005, DIMECRES

9:30-9:45 h: Inauguració

a)    BASC I ROMÀNIC. LES LLENGÜES DE SUBSTRAT

9:45-11 h: “Les llengües prerromàniques pirinenques”, Joakin Gorrotxategi (Universitat del País Basc)

11-11:15h: Descans

11:15-12:30 h: “Confluència lingüística  pirinenca en el passat”, Maria Teresa Echenique (Universitat de València)

b)    ARAGONÉS

12:30-13:45 h: “Caracterització de l’aragonés”, Chesús Vázquez  (Universitat de Saragossa, Campus d'Osca)


DINAR

c)    ARAGONÉS I OCCITÀ

16:30-17:45 h: “Les relacions entre aragonés i occità en l’espai pirinenc”, Xavier Tomàs (Universitat de Lleida)

17:45-18 h: Descans

d) BENASQUÈS

18-19:15 h: “El benasqués, entre l’aragonés i el català”, José Antonio SauraDIA 13 DE GENER DEL 2005, DIJOUS

d)    CATALÀ I OCCITÀ

9:30-10:45 h: “Alguns processos fonològics de la llengua catalana a l’època més antiga”, Philip Rasico

10:45-11 h: Descans

11-12:15 h: “Occità i català al Pirineu central”, Jordi Suïls (Universitat de Lleida)

12:15-13:30 h: “Onomàstica catalana i occitana”, Albert Turull (Universitat de Lleida)

DINAR


e)    CATALÀ I ARAGONÈS

16:30-17:45 h: “La zona de contacte entre català nord-occidental i aragonés”, Ramon Sistac (Universitat de Lleida)

17:45-18 h: Descans

18-19:15 h: “El lèxic valencià i l’aragonés”, Josep Martines (Universitat d’Alacant)DIA 14 DE GENER DEL 2005, DIVENDRES

9:30-10:45 h: “Onomàstica valenciana i aragonesa”, Emili Casanova (Universitat de València)

10:45-11 h: Descans

11-12:45 h: “Els parlars castellanoaragonesos de l’interior valencià”, José-Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona)
 
BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
I SIMPOSI INTERNACIONAL
LES LLENGÜES PIRINENQUES: CONTACTES D’ANADA I TORNADA

COGNOMS: ..........................................................................................................
NOM:............................................................ D.N.I.:.............................................
CARRER: .............................................................................................................
CODI POSTAL: .......................   POBLACIÓ: ...................................................
TELÈFON: .......................... CORREU ELECTRÒNIC:....................................

El comitè organitzador ha sol·licitat a la CECLEC de la Universitat d’Alacant el reconeixement de 2 crèdits.

Els inscrits que ho vulguen poden obtenir una de les modalitats següents de reconeixement:

a)    Certificat d’assistència (20 h), amb l’acreditació d’haver assistit almenys al 80% de les sessions. El certificat d’assistència serà emès per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (seu territorial de la Universitat d’Alacant)
b)    Certificat de revalidació de 1,5 crèdits (15 h) de lliure configuració (comissió CECLEC de la Universitat d’Alacant). Caldrà, a més, fer un treball sobre els continguts de les ponències i sota la tutoria dels membres del comitè organitzador del Simposi.
c)    Certificat d’aprofitament (40 h), emès per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (seu territorial de la Universitat d’Alacant). Cal haver assistit almenys al 80% de les sessions i fer un treball sobre els continguts de les ponències i sota la tutoria dels membres del comitè organitzador del Simposi.

IMPORTANT: hi haurà per als inscrits un SERVEI GRATUÏT D’AUTOBUSOS des de la Universitat d’Alacant (parada d’autobusos del campus, a l’eixida de l’autovia) i fins a la Nucia. Les eixides seran 1 HORA abans de l’inici de la primera sessió de cada dia; les tornades, en acabar la darrera activitat de cada dia (amb arribada a la Universitat d’Alacant).

INSCRIPCIÓ: 30 €
HEU DE FER L’INGRÉS A:
    Bancaixa-Universitat d’Alacant, 2077-0854-17-3100164024

En fer l’ingrés, heu fe fer constar el concepte: “IIFV-Llengües pirinenques 2005”

Trameteu aquesta butlleta emplenada i el resguard de l’ingrés de la inscripció a Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Edifici dels Instituts Universitat d’Alacant, I Simposi Internacional “Les llengües pirinenques: contactes d’anada i tornada”, Universitat d’Alacant, 3080 ALACANT.


Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo