Alicante, 2 de marzo de 2005

I SIMPOSI «L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA: CURRÍCULUM, METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA»

Universitat d’Alacant, 4 i 5 de març del 2005

Des de fa temps observem amb preocupació que la competència comunicativa en català de l’alumnat que comença els estudis universitaris no és, ni de bon tros, la prevista per la normativa legal vigent. Recordem que aquesta normativa preveu l’assoliment d’una competència equivalent en les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma en acabar aqueix cicle formatiu. Són diversos els factors que hi incideixen; l’avanç o l’estancament del procés de normalització lingüística dins la societat valenciana és, sens dubte, el més important. Un dels instruments més valuosos —si no l’únic actualment— en aqueix procés és el sistema educatiu.

El I SIMPOSI «L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA: CURRÍCULUM, METODOLOGIA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTICA» té com a objectiu debatre aquestes qüestions. L’organitzen l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i els Departaments de Filologia Catalana de les Universitats d’Alacant i de València i el Departament de Filologia i Cultures Europees de la Jaume I; hi col·laboren la Facultat de Filosofia i Lletres, els vicerectorats d’Extensió Universitària, de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional, d’Alumnat, de Convergència Europea i Qualitat i el Secretariat de Promoció del Valencià de la Universitat d’Alacant; s’hi han adherit també l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià. Ja ha rebut el suport de sindicats (CCOO, STEPV i UGT), editorials (Marfil i Bullent) i entitats públiques i privades. Se celebrarà a la Universitat d’Alacant, els dies 4 i 5 de març del 2005 amb els objectius concrets següents:

a) crear un espai de diàleg entre l’ensenyament secundari i l’universitari que servisca per a conéixer les necessitats i la problemàtica que afecta cada àmbit educatiu pel que fa a la docència del valencià;

b) concretar les mesures adequades per a millorar la competència comunicativa en valencià dels alumnes dins l’ensenyament secundari;

c) analitzar com pot col·laborar la Universitat a millorar la capacitació pedagògica, lingüística i comunicativa dels docents en exercici i dels futurs llicenciats;

d) produir un document que servisca per a donar a conéixer la problemàtica que afecta l’aprenentatge del valencià i el grau de compliment de l’ordenament legal vigent. Aquest document es donarà a conéixer a la societat valenciana i confiem que servisca per a difondre una anàlisi real i profunda de la realitat de l’ensenyament de la llengua a casa nostra, de les necessitats i dels resultats que se’n deriven.

Hem elaborat un web on hi ha tota la informació (les tres circulars que fins ara hem tramés als centres) i un fòrum perquè el professorat diga la seua sobre els temes del Simposi. Aqueixes opinions s'arreplegaran i seran el punt de partida per a les discussions, que constitueixen l'eix bàsic del Simposi. Si pots entrar a http://www.simposi.ensenyament.ua.es/, veuràs que el Simposi s'organitzarà en:

a) dues ponències plenàries a càrrec Oriol Guasc (Univ. Autònoma de Barcelona) (“Aprendre a escriure, una manera d’aprendre a aprendre”) i Joaquim Dolz (Univ. de Ginebra, Suïssa) (“En defensa de l'ensenyament de l'oral”)

b) els diàlegs dels participats sobre els quatre primers temes inclosos en el fòrum: “Com podem ensenyar a parlar?”, “Metodologia comunicativa o gramàtica textual?”, “Com podem tractar la diversitat lingüística i cultural a l’aula?” i “Forma la universitat docents competents lingüísticament i pedagògicament?”;

c) quatre tallers a càrrec de: Rosa Valls (“Les actituds derivades del procés d'aprenentatge de llengües”), Enric Larreula (“Desplegament de les actituds sociolingüístiques fora de l’aula”), Ferran Suay (“Com podem guanyar espai lingüístic personal?”) i Grup de Fonètica del Dept. Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant (“Pràctiques de fonètica catalana amb mitjans electrònics”);

d) dues taules redones: “Anàlisi de l’ensenyament en valencià” (Moderadora: Tudi Torró. Participants: representants dels sindicats, de la Federació d’Escoles Valencianes, del Moviment de Renovació Pedagògica, de la Universitat i de l’administració educativa) i “L’estandardització i el model de llengua de l’ensenyament” (Moderador: Josep M. Baldaquí. Participants: representants de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua del professorat de secundària, de les editorials, dels mitjans de comunicació, dels tècnics de dinamització lingüística).

Hi ha dues maneres de participar-hi:

a) a través del Fòrum on pot dir la teua sobre un dels quatre diàlegs;

b) a partir de l’exposició d’un pòster d’una experiència educativa que tracte algun dels temes del Simposi.

Terminis:

a) per a expressar l’opinió en el Fòrum: 22 de febrer.

b) per a presentar la proposta de pòster: 22 de febrer. Adreceu-la per correu electrònic a: maribel.guardiola@ua.es

c) per matricular-s’hi: 2 de març del 2005. Més informació: http://www.simposi.ensenyament.ua.es


Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo