Alicante, 11 de abril de 2005

II JORNADES PER LA III REPÚBLICA

Els propers dies 12 y 13 d'abril tindran lloc, en el saló d'actes de la Politècnica I, les II Jornades per la III República a la Universitat d'Alacant, que organitzen la Plataforma de Ciutadans per la República y l'Agrupació Universitària Karles Marx sota el lema «Sense República no hi ha democràcia. No a la Constitució de 1978. Pel dret d'autodeterminació dels pobles».
 
Les activitats previstes, que compten amb la col·laboració de la Universitat d'Alacant i el Punt BIU de la Biblioteca General, pretenen donar una visió àmplia del significat de la República en el passat, però també en el present i el futur. Així doncs, es dedicarà una xerrada-col·loqui a reivindicar la memòria dels republicans que dedicaren la seua vida a la lluita per la llibertat; i hi està prevista, també, una exposició de cartells republicans de la guerra civil en l'entrada de la Biblioteca General (a partir del dia 11), per a la qual el Punt BIU ha editat unes guies de lectura molt útils que ajuden a aprofundir en el coneixement de diversos aspectes del republicanisme valencià i espanyol en general.
 
D'altra banda, diversos ponents faran un repàs del moviment republicà en l'actualitat, aportant-hi una mostra del seu caire plural. Darrerament, un altre bloc de conferències tindrà com a objectiu explicar quin és el sentit del treball per la futura III República a l'Estat espanyol de hui, relacionant-la amb els problemes i contradiccions que afecten el règim de 1978.
 
Rebeu una salutació ben cordial
 
Sergi Sanchiz i Torres

Ciutadans per la República - PV

Tel. 630 45 13 10II JORNADAS POR LA III REPÚBLICA

Los próximos días 12 y 13 de abril tendrán lugar, en el salón de actos de la Politécnica I, las II Jornadas por la III República en la Universidad de Alicante, que organizan la Plataforma de Ciutadans per la República y la Agrupación Universitaria Karlos Marx bajo el lema «Sin República no hay democracia. No a la Constitución de 1978. Por el derecho de autodeterminación de los pueblos».
 
Las actividades previstas, que cuentan con la colaboración de la Universidad de Alicante y el Punt BIU de la Biblioteca General, pretenden dar una visión amplia del significado de la República en el pasado, pero también en el presente y el futuro. Así, se dedicará una charla-coloquio a reivindicar la memoria de los republicanos que dedicaron su vida a la lucha por la libertad; y está prevista, asimismo, una exposición de carteles republicanos de la guerra civil en el vestíbulo de la Biblioteca General (a partir del día 11), para la cual el Punt BIU ha editado unas muy útiles guías de lectura que ayuden a profundizar en el conocimiento de diversos aspectos del republicanismo valenciano y español en general.
 
Por otra parte, diversos ponentes harán un repaso del movimiento republicano en la actualidad, aportando una muestra de su carácter plural. Por último, otro bloque de conferencias tendrá como objetivo explicar cuál es el sentido del trabajo por la futura III República en el Estado español de hoy, poniéndola en relación con los problemas y contradicciones que aquejan al régimen de 1978.
 
Atentamente,
 
Sergi Sanchiz i Torres

Ciutadans per la República - PV

Tel. 630 45 13 10UNIVERSITAT D'ALACANT. PROGRAMA D'ACTIVITATS

II Jornades Per la III República
Sense República no hi ha democràcia. No a la Constitució de 1978. Pel dret d'autodeterminació dels pobles.
Saló d'Actes de la Politècnica I.
Organitzen: Ciutadans per la República, Agrupació Universitària Karlos Marx.
Col·labora: Universitat d'Alacant.

DILLUNS 11 - DIVENDRES 15 D'ABRIL
Exposició: Cartells i dibuixos de la Guerra Civil. Biblioteca General.
Organitza: Ciutadans per la República.
Col·labora: Punt Bibliotecari d'Informació a l'Usuari (BG-UA).

DIMARTS 12
10:30 h. Inauguració de les II Jornades Republicanes. Saló d'Actes de l'edifici Politècnica I.
11:00 h. Xerrada-col·loqui: Per què República hui?, per Nines Maestro i Raúl Marco.
16:00 h. Taula rodona: Per la III República, amb Ciutadans per la República, Corriente Roja, Coordinadora del País Valencià per la República, PCPE.

DIMECRES 13
10:30 h. Xerrada-col·loqui, La II República en primera persona: Reivindicació de la nostra memòria històrica, amb representants d'Arxiu Guerra i Exili (AGE).
16:00 h. Xerrada-col·loqui, Laicisme i República, per Andreu García.
18:00 h. Xerrada-col·loqui, Federalisme i República, per Joaquín Navarro.


Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo