Alicante, 11 de noviembre de 2005

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN D’ANDORRA I LES UNIVERSITATS DE
L’INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES

Els rectors de les 20 universitats de la xarxa Institut Joan Lluís Vives es reuneixen a la Universitat d’Andorra i elegeixen president el rector de la Internacional de Catalunya. La reunió ha finalitzat amb una recepció del cap del Govern d’Andorra als rectors.

Castelló de la Plana / Barcelona / Palma, 11-11-2005.- El Consell General de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) s'ha reunit avui 11 de novembre a la Universitat d’Andorra (UdA) i ha elegit el rector de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Josep Argemí i Renom, president d'aquesta xarxa d'universitats per al proper semestre, en substitució de Daniel Bastida Obiols, rector de la UdA.

Durant la reunió, Dabiel Bastida ha comunicat als membres del Consell General que el Govern d’Andorra ha aprovat la signatura del conveni de col•laboració amb l’Institut Joan Lluís Vives. Després de la reunió, els rectors han estat rebuts pel cap de Govern d’Andorra, Albert Pintat, i
la ministra d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca de l’Estat, Meritxell Mateu. Aquest ha estat l’últim acte del rector Bastida com a president del IJLV, tot i que el programa d’activitats de la presidència de la UdA finalitzarà el proper 25 de novembre amb el XV Debat Universitari «El català i les tecnologies de la informació i la comunicació: reptes inevitables i necessitats peremptòries» (http://www.vives.org/debat).

El nou president del IJLV va nàixer a Sabadell i va estudiar Medicina a la Universitat de Navarra, on es va especialitzar i doctorar en Pediatria. Després d’incorporar-se a la Càtedra de Pediatria de la
Universitat de Barcelona, va obtenir les places de metge adjunt de l’Hospital Clínic de Barcelona i professor adjunt de Pediatria i puericultor de l’Estat. Entre 1975 i 1984 va exercir a Cadis com a
professor agregat i substitut del catedràtic de Pediatria i, a més a més, va ocupar els càrrecs de vicedegà i president de l’Acadèmia de Belles Arts del Port de Santa Maria. L’any 1984, Josep Argemí va tornar a Sabadell per a dirigir la Clínica Pediàtrica d’aquesta ciutat i reincorporar-se a la Càtedra de Pediatria de la Universitat de Barcelona.

Des dels orígens de la Universitat Internacional de Catalunya, l’any 1997, Josep Argemí ha estat present com a impulsor de la institució. Va ser el primer degà de la Facultat de Ciències de la Salut de la UIC i des de l’any 2001 és rector d’aquesta institució universitària. Entre altres càrrecs destacats, Argemí ha estat president de la Societat Catalana de Pediatria i membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. En la reunió del Consell General del IJLV s’ha aprovat el programa
d’activitats per al període de presidència de la Universitat Internacional de Catalunya, del qual cal destacar la realització de la II Lliga de Debat Universitari, del 8 a l’11 de març de 2006 (http://www.vives.org/lligadedebat/2006) i del XVI Debat Universitari.

Els rectors de l’Institut Joan Lluís Vives també han donat el seu vist i plau a la renovació del conveni amb el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya per als propers 5 anys, el qual se signarà a primers de 2006; al focus estratègic en què es basarà el pla estratègic del IJLV; l’inici del projecte d’habilitació de la nova seu de la xarxa al campus de la Universitat Jaume I; i la designació dels coordinadors acadèmics del projecte de cooperació internacional amb universitats d’Algèria. Pel que fa a aquest darrer projecte, han estat designats coordinadors els professors Juan David Sempere, de la Universitat d’Alacant, i Ismael
Peña, de la Universitat Oberta de Catalunya.

Amb la presidència del rector de la UdA ha finalitzat un any d’actes commemoratius del X aniversari de la xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives (http://www.vives.org/10anys), que es va cloure el passat 28 d’octubre amb un homenatge universitari al professor i escriptor Joan F. Mira.

El Consell General és l’òrgan suprem de govern de la xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives i està integrat pels 20 rectors de les universitats que en formen part, les quals pertanyen a tres
estats diferents, l'espanyol, el francès i l'andorrà.

L’Institut Joan Lluís Vives és la xarxa d’universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra. La seua finalitat és potenciar les relacions entre aquestes universitats a fi de coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals, així com potenciar la utilització de la llengua pròpia.


Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo