Alicante, 14 de noviembre de 2005

ACTIVITATS DE LA SEU UNIVERSITÀRIA DE LA NUCIA. SIMPOSIS I CURSOS

NOVEMBRE-DESEMBRE, 2005

Hi ha previstos:

2 Simposis internacionals
1 Seminari Internacional
1 Curs Internacional
1 Concert (de Nadal)

Per al 16-19 de novembre de 2005 tenim prevista la celebració de dues activitats en la Seu Universitària de la Nucia, totes les dues inscrites dins la Xarxa d'Excel·lència Europea "TRAMICTEK" ['Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies and Transference of Knowledge', que aplega 150 investigadors de 28 universitats de 13 països europeus, a més dels EUA i Canadà], en els seus grups de recerca en Història Europea (Corona d'Aragó) i en Multilingüisme Europeu (Lingüística Diacrònica Romànica):

 a) IV Simposi Internacional d'Història Medieval (ss. XIII-XV)*, coordinat Profs. Drs. Cabezuelo Pliego (UA) & Barrio Barrio (UA), i organitzat per la Seu Universitària de la Nucia i l’Àrea d’Història Medieval de la UA, amb la col·laboració de:

- Projecte de Recerca “Documents per a la història de la llengua i la cultura valenciana medievals” (Acadèmia Valenciana de la Llengua-UA)

- Grup de Recerca “Poder públic, societat i cultura al Regne de València, ss. XIII-XV” (UA: vigrob2004-078; vigrob2005-071)

- Centre Internacional d’Estudis Avançats de la Corona d’Aragó Medieval (UA)

Aquest Simposi Internacional compta amb la participació d'especialistes internacionals en la matèria (profs de recerca ,catedràtics) del CSIC [Institució Milà i Fontanals, Barcelona], i d'universitats com ara la de Barcelona, Rovira i Virgili, Sàsser (Itàlia), Palerm (Itàlia), València, Saragossa, Múrcia, Salamanca o Castilla-la Mancha).

Conseqüència directa de la qualitat dels treballs i de la xarxa de recerca generada en els anteriors 'Simposia' de 2002-2004 ha estat el Projecte de Recerca “Documents per a la història de la llengua i la cultura valenciana medievals” (Acadèmia Valenciana de la Llengua-UA [36 mesos: 42.000 euros]). A més, l’Editorial Marfil, S.A. va publicar les actes del 1 dels Simposi en un volum que ha estat objecte d’una gran acollida pels especialistes i també publicarà el resultat dels altres 'Simposia'.

REVALIDABLE PER 2 CRÈDITS CECLEC DE LA UA [lloc de celebració: Seu Universitària de la Nucia (UA), Centre Juvenil, la Nucia; inscripcions: informació en seus@ua.es]

 b) III Simposi Internacional “Vers uns Sintaxi Històrica del Català: Metodologia i objectius". 'Simposi interuniversitari que està coordinat pels Profs. Drs. Josep Martines (UA, IIFV, Institut d’Estudis Catalans [IEC]), Manel Perez-Saldanya (UV, IIFV, IEC, Acadèmia Valenciana de la Llengua [AVL]), Antoni Ferrando (UV, IIFV, IEC, AVL) i Vicent Martines (UA, IIFV). Aquesta IV edició del Simposi està organitzada per l’IIFV (Seu territorial de la UA), l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catalana de Llengua i Literatura –filial de l’IEC—, la Seu Universitària de la Nucia, la Xarxa d’Excel·lència Europea “TRAMICTEK” i el Projecte Institucional de Recerca de la UA “IVITRA”. Hi col·laboren, a més:

- el Projecte de Recerca “Cap a una ‘Gramàtica del català Medieval” [HUM2005-03508],
- el Projecte de recerca “Clàssics valencians multilingües” [GV05/180],
- l’Ajuntament de la Nucia,
- i el Centre Internacional d’Estudis Avançats de la Corona d’Aragó Medieval (Universitat d’Alacant).

Aquest Simposi Internacional contribueix a completar la perspectiva que vam començar a traçar en 2003 i vam continuar en 2004. Sempre destacaven l'excel·lència dels ponents i l'actualitat del tema. En aquest cas tornem a comptar amb la participació de ponents provinents d'universitats i institucions com ara: Institut d'Estudis Catalans, Acadèmia Valenciana de la Llengua, i universitats de Barcelona, València, Jaume I, Alacant, Illes Balears, Rovira i Virgili, Autònoma de Barcelona, Girona, el Regne Unit i Estats Units.

El Comité Científic Internacional compta amb autoritats en la matèria com ara Antoni Maria Badia i Margarit (Universitat de Barcelona), Germà Colón (Basel Universität, Suïssa), Curt Wittlin (University of Saskatchewan, Canadà), Joan Solà (Universitat de Barcelona) o AnnaMaria Annichiarico (Università di Roma Tre, Itàlia).

Conseqüència directa dels treballs i de la xarxa de recerca generada en els anteriors Simposi de 2003-2004 han estat els Projectes Competitius de Recerca“Cap a una ‘Gramàtica del català Medieval’” [HUM2005-03508 (3 anys: 68.000 euros de finançament)] i “Clàssics valencians multilingües” [GV05/180 (2 anys: 30.000 euros de finançament)].

Els treballs dels dos anteriors /Simposia/, així com el d’enguany, apareixeran en diversos volums de la col·lecció “Symposia Philologica” de l’IIFV (UA) i en un especial de /Caplletra. Revista Internacional de Filologia/. Creiem, per tant, que tot això pot donar bons indicis de la qualitat del treball realitzat –encara que això no compta pel que fa a qui subscriu— i a les molt bones condicions de treball i facilitats que hi ha donat la UA i, en concret, la Seu Universitària de la Nucia.

REVALIDABLE PER 2 CRÈDITS CECLEC DE LA UA [lloc de celebració: Seu Universitària de la Nucia (UA), Centre Juvenil, la Nucia; inscripcions: informació en seus@ua.es i en inst.filovalen@ua.es.

En aquestes activitats de novembre de 2005 precisament també incidim en aqueixos aspectes, la solvència contrastada dels especialistes als quals els coordinadors respectius han encomanat les ponències, i l'actualitat dels temes.

Un altre element important és aquest: tot i tractar temes "antics", l'Edat Mitjana en els dos casos, tant des del punt de vista històric, com des del punt de vista lingüístic. Aquests simposis estudien matèries que tenen un correlat i incidència immediata en l'actualitat. Així, quant al simposi d'Història Medieval, malauradament no ha “passat de moda” el tema matriu “minories religioses, marginació i probresa”: perquè veiem constantment que a l’Europa i al món occidental encara hem de ser conscients i hem de vigilar força per evitar que per la religió, el credo o la fe hi puga haver marginació i discriminació. Més encara quan això pot ser l’excusa d’altres causes... sempre, però, amb unes conseqüències molt semblants: exclusió social, frontera econòmica, separació-discriminació educativa, etc. Això, en definitiva provoca injustícia.


Des del punt de vista del simposi de Sintaxi Històrica, és imprescindible atendre a la nostra llengua catalana medieval, especialment l'escrita pels clàssics valencians (Ausiàs March, Joanot Martorell-'Tirant lo Blanch', Sant Vicent Ferrer, Sor Isabel de Villena...) per poder tenir models per establir clarament la llengua contemporània, tant a València com a Catalunya i Balears. Aquesta és una qüestió fonamental en el context valencià i, en general, en l'àmbit general de la llengua catalana.

Aquests dos 'Simposia' coincideixen en el temps i en la mateixa Seu Universitària de la Nucia (tots els dos tindran lloc al Centre Juvenil, flamant edifici que l’Ajuntament posa a la disposició de la Seu Universitària, és a dir, de la UA, mentre l’Ajuntament mateix s’encarrega de la remodelació de l’antic Col·legi de Sant Rafael, que serà l’edifici de estable de la Seu Universitària de la Nucia [obres que acabaran cap a Pasqua, sense càrrec per a la UA i que dotaran aqueix edifici de les condicions òptimes i més modernes com a centre educatiu superior depenent de la UA]).

Preveiem que aqueix acte tinga lloc dijous, 17 de novembre de 2005, a les 10 hs al Centre Juvenil, de La Nucia.

D’altra banda, l’Institut d’Estudis Catalans [IEC], és coorganitzador del Simposi de Sintaxi. Amb l’IEC tenim un conveni de col·laboració subscrit –amb data de març de 2004— amb la UA, concretament per al desenvolupament del Projecte Institucional de Recerca de la UA “Institut Virtual Internacional de Traducció” [IVITRA], que, adscrit al Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació Internacional de la UA, dirigeix Vicent Martines. És en virtut d’aqueix conveni que l’IEC –que va ser el 1r que aqueixa alta institució filològica va establir amb una universitat valenciana— hi participa per primera vegada com a coorganitzador trobada científica amb una universitat valenciana.

 c) XVIII Curs de Sociolingüística de la Nucia: “L'acolliment de l'alumnat nouvingut en els programes educatius bilingües”**. *La Nucia (Marina Baixa), 25-26 de novembre i 2-3 de desembre, 2005. Coorganitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la Seu de la Nucia, l’ICE-UA.

Aquest curs tracta un tema molt candent en el sistema educatiu valencià; i, de fet, al si de la societat valencian i espanyola en general. Els moviments immigratoris provoquen canvis importants a l'Europa occidental a les hores d'ara. Això afecta d'una manera especial societats com la nostra en què el contacte de llengües i de cultures ja era una realitat des de feia segles ençà. L'ensenyament és un instrument de gran importància en l'acolliment de les persones immigrants a la nostra societat.
             
Aquest XVIII Curs de Sociolingüística de la Nucia, seguint la drecera iniciada en edicions anteriors, vol oferir un espai de reflexió sobre la manera com pot actuar la institució escolar en aquest acolliment.

Aquest és la XVIII edició dels Cursos de Sociolingüística de la Nucia. Aquesta és la iniciativa amb continuitat de relació/col·laboració entre una Universitat valenciana i un Ajuntament o, en general, una institució pública al País Valencià.

Cada edició ha tingut un ressó mediàtic inaudit per a aquesta mena d’activitats i una gran matricula: l’any pasta (XVII edició) hi va haver 206 inscrits. LA mitjana mantiguda al llarg dels 18 anys d’història és de 160 inscrits. A dia d’avui (7/11/05) ja hi ha 60 preinscrits. Dad francament bona si tenim en compte que encara no hem començat a distribuir la publicitat ni el programa del curs.

REVALIDABLE PER 2 CRÈDITS CECLEC DE LA UA [lloc de celebració: Seu Universitària de la Nucia (UA), Aula de Cultura “El Sindicat”, la Nucia; inscripcions: informació en seus@ua.es]

 d) “I Simposi Internacional deTraducció de Clàssics Valencians: Clàssics valencians poliglotes” (1-3 de desembre, 2005),* organitzat pel Projecte Institucional de Recerca de la UA [IVITRA]" i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Universitats d’Alacant, València i Jaume I), amb la col·laboració de

-         l’Instituto Cervantes-Centro Virtual Cervantes,
-         l’Acadèmia Valenciana de la Llengua [AVL],
-         la Seu Universitària Institucional Europea de la Nucia (UA),
-         la Xarxa d’Excel·lència Europea “TRAMICTEK” (UE) (http://www.ivitra.ua.es/tramictek)
-         el Projecte d’Investigació competitiu “Clàssics valencians multilingües” (GV05-180).
             
Aquest I Simposi Internacional s’emmarca en una ampla col·laboració d’institucions que, com ara l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, constiteixen una clara i inexcusable referència de primer orde en el món hispànic i internacional.

Aquest Simposi, així com els projectes dels quals emana, constituyesen la iniciativa més important històricament no només al País Valencià, sino també a tot el domini lingüñistic de la nostra llengua per a la traducció, digitalizació, edició i difussió d’obres d’autors valencians, així com també per a la promoció i difussió exterior de la llengua, literatura i cultura comunes dels valencians. És la iniciativa més important pel que fa al nombre d’obres valencianes de tots els temps que estan sent traduïdes, pel nombre de llengües (i extensió-importància d’aqueixes llengües) a les quals es tradueix i per l’excel·lència, competència i prestigi dels traductors i experts que hi participen, asixí com també per les editorials digitals i “tradicionals” que hoy participen.

Aquest Simposi compta amb la participació i les ponències d’especialistes de màxim nivell internacional en la matèria.
            
Tant aquest Simposi Internacional, així com també els resultats que d’ací a molt poc ja produirà, de la mateixa manera que aquest mateix Conveni, constitueixen un exemple més de la clara aposta de les nostres institucions per l’excel·lència en la investigació, l’estudi i la difussió del nostre patrimoni lingüístic, literari i cultural.

Remarquem les institucions que hi participen, els màxims representants de les quals seran presents en la inauguració i/o cloenda del Simposi: Instituto Cervantes-Centro Virtual Cervantes, Acadèmia Valenciana de la Llengua, IIFV, Generalitat Valenciana, Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

REVALIDABLE PER 2 CRÈDITS CECLEC DE LA UA [lloc de celebració: Seu Universitària de la Nucia (UA), Centre Juvenil, la Nucia; inscripcions: informació en seus@ua.es

 e) Concert de Nadal: Cor Romanés (a concretar dades, 3a setmana de desembre).


Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo