Alicante, 19 de julio de 2006

CURS "CULTURA POPULAR, LLENGUA I EDUCACIÓ"

Tenir un coneixement general dels elements bàsics de la literatura catalana de transmissió oral (particularment, la referida a l'àmbit valencià) i, en general, de la cultura popular, i conéixer les diferents possibilitats didàctiques interdisciplinàries de la cultura popular és el principal objectiu del curs "Cultura popular, llengua i educació" que se celebra des del dilluns dintre de la programació de la Universitat dÉstiu Rafael Altamira. Dirigit per Joan Borja, professor de la Facultat d’Educació de la Universitat d’Alacant, autor o coautor d’una vintena de llibres i de més d’un centenar d’articles d’investigació o de divulgació, aquest curs pretén també reflexionar críticament sobre les manifestacions actuals de la cultura popular i les perspectives que ofereix per a l'ensenyament de llengües en el sistema educatiu valencià.

L'univers meravellós i fantàstic d'Enric Valor, de la narrativa popular a Walt Disney o el cançoner popular valencià: caracterització i possibilitats didàctiques són alguns dels temes que s'aborden en el curs, que també tracta sobre les llegendes urbanes, el rondallari català i la influència de les rondalles en la literatura infantil i juvenil actual, i les rutes llegendàries valencianes, amb visites culturals a diferents localitats.  .


Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo