INFORME 2007 DE L’OBSERVATORI DE LA LLENGUA SOBRE L’ÚS DEL CATALÀ ALS WEBS MUNICIPALS VALENCIANS

–L’Observatori detecta un augment dels webs bilingües

–Els ajuntaments de València governats pel PSOE, el Bloc i els independents són els que més utilitzen el català

El professor de Sociologia i membre de l’Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant Lluís Català ha acabat l’Informe 2007 de l’Observatori de la Llengua que fa una anàlisi detallada dels usos lingüístics dels webs dels ajuntaments del País Valencià. Aquest informe actualitza i aprofundeix les línies d’investigació d’un estudi fet al 2005 i s’emmarca en les activitats que realitza l’associació de Websmàsters Independents en Català de Cultura i Àmbits Cívics (Wiccac), que manté un Baròmetre sobre l’Ús del Català en Internet.

Ajuntaments amb web

Més del 60% dels ajuntaments valencians disposa de pàgina web oficial. Així, del total de 542 localitats valencianes: 332 en tenen i 210 no. Es tracta d’un creixement de portals elevat, ja que al 2005, els ajuntaments amb web no arribaven al 50%. Pràcticament tots els municipis de més de 10.000 habitants tenen web oficial, mentre que als pobles entre 2.001 i 10.000, el percentatge es redueix poc més de les tres quartes parts, i als més menuts (que són la majoria) la xifra supera el 40%.

L’Informe destaca l’elevat percentatge d’implantació de webs, especialment a les comarques d’Alacant de la zona de domini lingüístic castellà, on el nombre de pobles sense portal municipal és pràcticament testimonial, cosa que contrasta amb les comarques valencianoparlants centrals (la Safor, la Vall d’Albaida, l’Alcoià, el Comtat i les Marines), on més de 50 petits pobles no disposen de web municipal. Segons l’autor de l’informe, «si aquests municipis decidiren incorporar-se a l’oferta de portals municipals, el català seria, hipotèticament, la llengua de molts d’aquests webs».

Usos lingüístics

Pràcticament tots els municipis que es troben al /domini lingüístic castellà/, excepte dos, no utilitzen el català al webs municipals. Pel que fa als usos lingüístics dels ajuntaments que es troben dins del /domini lingüístic valencià/, cal destacar que un 65,4% dels ajuntaments hi incorporen el català i un 82,3% l’espanyol. Això dóna com a resultat que el 48% dels ajuntaments tenen el web bilingüe, el 35% unilingüe espanyol i el 18% unilingüe català. Respecte del 2005, cal destacar el creixement dels webs bilingües i el fet que els unilingües en català es troben sobretot a les comarques de l’àrea metropolitana de València.

Si analitzem els usos lingüístics segons /províncies/, veiem que a València dominen els bilingües, i els unilingües en català i en castellà tenen un percentatge semblant; a Castelló també dominen els webs bilingües, però els unilingües en espanyol són molts més que no en català. Finalment a Alacant dominen els portals unilingües en espanyol per damunt dels bilingües, i els unilingües en català són testimonials. Respecte del 2005, a València veiem un descens dels unilingües en català, compensat per un augment dels bilingües, i a Castelló un augment dels unilingües en català.

Enguany, com a novetat, l’estudi incorpora l’/anàlisi de la llengua d’inici del portal /municipal. Segons aquestes dades, quan es tracta de webs bilingües, el 38,3% dels ajuntaments donen a elegir l’internauta, el 31,3% opten pel valencià i el 29,6% pel castellà. A les comarques de València i, sobretot, Castelló dominen les façanes d’elecció i hi ha un cert equilibri entre espanyol i català; en canvi, els webs bilingües de les comarques d’Alacant solen entrar directament a una de les dues llengües i aquesta és en major proporció el català. Als pobles amb més de 2.000 habitants domina l’elecció, mentre que als més menuts hi ha preponderància pels webs que opten pel català.

Finalment, l’Informe estudia l’ús del català segons /el partit que ostenta l’alcaldia/. Als territoris valencianoparlants, els municipis que menys opten pel català són els governats per UV (66,7%), PP (51,7%) i Entesa (50%), mentre que els governats per partits independents (87,5%), Bloc (80%) i PSOE (79,8%) tendeixen cap a un ús habitual del català. S’ha pogut comprovar, però, que el percentatge de pàgines en català augmenta si els socialistes governen amb altres partits (Bloc, Entesa o independents), ja que quan governen amb majoria absoluta el percentatge es redueix.

En conclusió, les variables que s’associen més clarament amb l’ús del català en la web són /domini lingüístic/, /província/ i /partit que ostenta l’alcaldia/, de manera que hi ha més probabilitat de trobar un portal municipal en català si l’ajuntament està governat pel PSOE, el Bloc o independents, i pertany a la zona de domini lingüístic valencià i a la demarcació provincial de València.

Accions de l’Observatori de la Llengua

L’Observatori de la Llengua ha enviat aquest Informe acompanyat d’una carta a la directora general de Política Lingüística i Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana amb la sol·licitud que prenga mesures per augmentar el nombre d’ajuntaments que incorporen el valencià al web, com ja fan dos de cada tres ajuntaments del domini lingüístic valencià. Així mateix, l’Observatori considera important que els ajuntaments que es troben dins del domini lingüístic castellà incorporen també amb naturalitat el valencià en la seua relació amb la ciutadania.

Sant Vicent del Raspeig, març de 2007

Més informació:
Lluís Català: 676 28 27 78

L’estudi complet i els mapes d'estatus lingüístic:
http://www.ua.es/spv/observatori/websmunicipals.htmlPágina mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo