AMOR Y SEXO EN LA EDAD MEDIA, EN LOS CURSOS DE VERANO DE LA UA

Amor i sexe en les lletres valencianes medievals
     Del 09/07/2007 al 13/07/2007

El curs es proposa analitzar les diverses concepcions de l’amor i l’expressió de la sexualitat en les obres literàries més representatives dels autors valencians de l’Edat Mitjana. A tal fi, s’estudiaran aspectes relacionats amb aquesta temàtica referits, fonamentalment, als sermons de sant Vicent Ferrer, les poesies d’Ausiàs March, el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, l’Espill de Jaume Roig, les obres de Joan Roís de Corella i les composicions del denominat Cançoner satíric valencià, però també a un interessant tractat de seducció llatí, el Facetus, traduït al català en el s. XIV.

Aquestes anàlisis es completaran alhora amb incursions comparatives en altres contextos de producció literària de l’àmbit romànic, com ara les lletres castellanes, occitanes, galaicoportugueses o italianes de la mateixa època. El curs està dirigit per Rafael Alemany, catedràtic del Dept. Filologia Catalana.Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo