PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "CIENCIA RECREATIVA"

Dilluns 17 de desembre el Vicerector d'Investigació, Desenvolupament i Innovació va presentar
el llibre "Ciència recreativa comentada", amb l'edició del qual ha col·laborat la Universitat d'Alacant.

Josep Estallela (1879-1938), autor del llibre "Ciència recreativa", va ser un capdavanter de la renovació pedagògica
del primer terç del segle XX i va participar en projectes tan emblemàtics com l'Institut-Escola de Madrid i el de Barcelona, dues grans  experiències educatives malmeses per la Guerra Civil.

"Ciència recreativa" va ser escrit el 1918 i conta quasi 1.000 entreteniments científics, pensats per a educar i divertir alhora. Aquesta obra és un referent obligat entre els amants de la divulgació  científica, perquè constitueix un excel.lent text tant per a presentar coneixements bàsics de Física, Química, Matemàtiques..., com per a estimular dels més joves (i de la població en general) l'interés per la ciència. Aquest llibre s'havia exhaurit fa temps, però afortunadament torna a vore la llum en una curada edició facsímil, la qual ve acompanyada d'un llibre de comentaris a cadascuna de les experiències originals, escrits per un col.lectiu de 20 professors de diverses universitats.

La presentació a la Universitat d'Alacant és la primera de tot un seguit d'actes en què es donará a conèixer per diversos centres educatius i comunitats autónomes el pack "Ciència recreativa comentada", format pel facsímil de l'original i el llibre dels comentaris actualitzats.

Cal ressenyar que a la presentació també participaren dos dels autors de l'obra col.lectiva, els quals explicaren el procés d'elaboració d'un llibre d'aquestes característiques i posaren en pràctica algunes de les experiències del llibre Ciencia recreativa. El responsable editorial del producte va animar els professors de la Universitat d'Alacant a participar en aquest projecte, engrescador i il.lusionant, de difusió de la ciència.


.
 

 Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo