Alicante, 5 de marzo de 2002

RUEDA DE PRENSA 
Miércoles, 6 de marzo, a las 12.00 horas. Sala Multimedia de Rectorado 

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT D’ALACANT I ESCOLA VALENCIANA. FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS PER LA LLENGUA 

D’una banda, Salvador Ordóñez Delgado, com a rector i representant de la Universitat d’Alacant  i d’altra banda, Vicent Romans Noguera, com a president d’Escola Valenciana. Federació d’Associacions per la Llengua. 

EXPOSEN 
1. Promoure i coordinar, en tots els nivells, l’ensenyament democràtic i de qualitat en valencià. 
2. Defensar, promoure i estendre el camp d’acció dels centres que imparteixen ensenyament en valencià, segons les peculiaritats de cadascuna de les comarques, tot facilitant la iniciativa de noves experiències en aquest camp, i exigint que es garantesca l’ensenyament en tots els nivells. 
3. Promoure activats culturals i lúdiques relacionades amb l’ensenyament i d’altres àmbits d’ús de la llengua. 
4. Potenciar la unió i la coordinació dels professionals que treballen en les centres d’ensenyament en valencià, dels pares i les mares, i de l’alumnat, així com també la seua participació en les activitats encaminades a la consecució dels fins proposats. 
5. Treballar per la normalització plena del valencià, exigint-lo en totes les manifestacions internes i externes dels estaments oficials i privats, i als mitjans de comunicació. 
6. Crear un mitjà escrit de comunicació (la revista Sembra) que explique i informe de les activitats de la Federació Escola Valenciana i de les entitats que la formen. 
7. Realització de campanyes divulgatives que expliquen les raons psicopedagògiques, socials i culturals de l’ensenyament en valencià. 
8. Potenciar l’adopció de mesures que possibiliten, a tota la població, l’aprenentatge real del valencià i el desenvolupament de la identitat cultural del País Valencià. 
9. Qualsevol altra activitat relacionada amb les finalitats esmentades, o que col·labore a dur-les a terme. 

Discurso del Rector

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación
Última actualización: 5 de marzo de 2002
página principalenviar correo