DISCURSO DEL RECTOR, SALVADOR ORDÓÑEZ, CON MOTIVO DE LA FIRMA DEL
CONVENIO DE LA UNIVERSIDAD CON LA FEDERACIÓ ESCOLA VALENCIANA.
 

Benvolgudes senyores, benvolguts senyors,

És un honor per a mi presentar en societat, a través d'aquesta conferència de premsa, el conveni marc que la Universitat d'Alacant ha subscrit amb l'entitat "Federació Escola Valenciana". I dic que és un honor perquè, amb aquest conveni marc, la institució universitària respon formalment a un dels principals objectius que li donen sentit: la connexió directa i el servei a la realitat social més immediata; l'alacantina, en particular, i la valenciana en general.

Durant els últims anys, la col·laboració entre la Federació Escola Valenciana i la Universitat d'Alacant ha estat tan estreta com fructífera, especialment per mitjà d'iniciatives concretes que s'han
vehiculat des d'instàncies com el Secretariat de Promoció del Valencià o sobretot des de la jove i molt activa Facultat d'Educació.

En aquest sentit, podem fer una mica de memòria i recordar la col·laboració entre ambdues institucions en l'organització de:

- Les Primeres Jornades de l'Institut Europeu de Programes d'Immersió (que van tenir lloc en la Universitat d'Alacant, del 28 al 30 de maig de 1999
- Les quatre edicions anteriors de la Setmana Universitat i Escola
- El primer i el segon Congrés de l'Escola Valenciana
- Les trobades d'escoles en valencià
- El premi Sambori, de literatura infantil i juvenil Etc.

Per tant, amb el conveni de col·laboració que ara presentem no fem sinó institucionalitzar i formalitzar una col·laboració que ja era real, entre dues institucions que comparteixen, entre moltes altres sensibilitats, l'aposta decidida per l'educació per l'educació de qualitat com un instrument essencial per a l'adaptació als nous reptes que la societat valenciana del segle vint-i-u planteja.

La Federació Escola Valenciana és el cap visible d'un moviment que implica desenes d'entitats i, sobretot, més de cent trenta mil xiquets i xiquetes de l'escola pública, que han optat per l'ensenyament en valencià com un ensenyament enriquidor, de qualitat i de futur.

Quan parlem de la Federació Escola Valenciana parlem, per tant, d'un fenomen cívic i associatiu únic en la nostra societat: un fenomen que, de manera directa o indirecta, aglutina més mig milió de persones al voltant del món de l'educació...

Com a rector de la Universitat d'Alacant estic convençut ¾ja sabeu que sóc un utòpic que sumant l'experiència i els recursos humans de la Federació Escola Valenciana amb el coneixement que es genera i es difon en la nostra Universitat, s'obrin noves possibilitats, nous camins en el
diagnòstic i la millora del sistema educatiu valencià. Estic convençut, per tant, que el conveni que ara es presenta representa l'inici de molts projectes de valor incalculable per a la millora de l'educació.

I ningú qüestionaria, a hores d'ara, que la millora de l'educació la consecució d'una educació pública realment de qualitat és una de les millors garanties per al progrés social.

En fi... Per a parlar-vos de la concreció d'aquestes i d'altres idees (aprofitarem l'acte per a presentar el Tercer Congrés Escola Valenciana i la Cinquena Setmana Universitat i Escola), m'acompanyen en la taula Vicent Romans, president de la Federació Escola Valenciana; Antonio Mula, degà de la Facultat d'Educació; i Joan Borja, vicedegà de la Facultat d'Educació.

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación
Última actualización: 5 de marzo de 2002
página principalenviar correo