Alicante, 28 de mayo de 2002

GUIA DE CURSOS D’ESTIU 2002

Les 18 universitats de l’Institut Joan Lluís Vives i 15 entitats vinculades al món universitari presenten conjuntament a Alacant una de les majors ofertes de cursos d’estiu d’Europa i la major dels països mediterranis.

Alacant, 28/05/2002.- Avui ha tingut lloc a la Universitat d’Alacant la presentació de la Guia de cursos d’estiu 2002 de les 18 universitats de la xarxa Institut Joan Lluís Vives (IJLV) i d’altres 15 entitats vinculades a les universitats, a càrrec de María José Frau, membre de la Comissió Permanent del IJLV, en representació del president del IJLV i rector de la Universitat d’Alacant, Salvador Ordóñez. També hi eren presents en l’acte Jordi Matas, president de la Comissió d’Activitats d’Estiu del IJLV i vicerector de Política i Qualitat Lingüístiques de la Universitat de Barcelona; David Basora, secretari executiu del IJLV; i altres membres representants de les universitats de la Xarxa.

Enguany es realitzaran 815 cursos a 65 localitats diferents de l’àmbit lingüístic del IJLV, en els quals està previst que participin unes 20.000 persones. Aquests cursos s’adrecen als més de 400.000 estudiants de les universitats del IJLV, i a totes aquelles persones que desitgin ampliar els seus coneixements universitaris. 

Per setè any consecutiu, el IJLV ha editat la Guia de cursos d’estiu, on se’n recull tota la informació per àrees temàtiques, localitats, dates i marcs organitzatius. Enguany, l’edició en format diari de la Guia es veu complementada pel portal electrònic (www.estiu.info), on es poden fer consultes sobre el contingut de la Guia; cerques ràpides per àrees temàtiques, per localitats de realització dels cursos, per setmana d’inici del curs, i per marcs organitzatius; i, en molts casos, matricular-se en algun dels cursos que s’oferten.

A més, s’ha realitzat un important procés perquè els cursos siguin reconeguts com a crèdits de lliure elecció per part de les universitats i, a fi de facilitar la mobilitat dels alumnes de les universitats del IJLV, s’ha convocat de nou el Programa d’ajuts a la mobilitat estudiantil DRAC-Estiu. Aquest programa consisteix en l’establiment d’una convocatòria d’ajuts econòmics per a l’estudiantat de primer i segon cicle de les universitats per assistir als cursos d’estiu del 2002, que impliquin un desplaçament des de la universitat en què realitzen els seus estudis.

D’altra banda, també s’hi va presentar els resultats de l’enquesta de participació als cursos d’estiu de l’any 2001, destinada a conèixer la mobilitat que es dóna en el marc de les activitats d’estiu i la difusió d’aquestes. Dades significatives:

· Persones matriculades 18.527
· Nombre de marcs organitzatius va ser de 30 (26 l’any 2000).
· El 36,2% dels assistents estudien o han estudiat en una universitat diferent al marc organitzatiu on es realitza el curs d’estiu.
· Mitjana d’edat 25,9 anys. Moda 22 anys.
· El 30,2% es declaraven professionals, davant del 63,7% d’estudiants universitaris.

Per a l’any 2002, es trametran 20.000 enquestes sobre la mobilitat i la difusió, i s’espera un increment del nombre de respostes rebudes i de les dades de mobilitat per lloc de residència.

L’Institut Joan Lluís Vives és la xarxa d’universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra. La seva finalitat és potenciar les relacions entre aquestes universitats a fi de coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals, així com potenciar la utilització de la nostra llengua. 
 
 

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo