Alicante, 6 de septiembre de 2002 

ROSA VIRÓS, RECTORA DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, ELEGIDA PELS RECTORS DE LES 18 UNIVERSITATS DE L’INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES NOVA PRESIDENTA DE LA XARXA 

La rectora de la UPF serà la primera dona que presideix les 18 universitats de l’Institut Joan Lluís Vives 

Barcelona / Castelló de la Plana / Palma, 06-09-2002.- El Consell General de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV) s’ha reunit avui a la Universitat d’Alacant i ha elegit la rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Maria Rosa Virós i Galtier, presidenta del IJLV per a aquest segon semestre del 2002. La nova presidenta de l’Institut Joan Lluís Vives va nàixer a Barcelona, el 1935, es doctora en Dret per la Universitat de Barcelona i catedràtica de Ciència Política i de l’Administració a la UPF. Rosa Virós va ser elegida rectora el juny de 2001, data en la qual es convertia també en la primera rectora d'una universitat catalana. Ara, amb la seua elecció com a presidenta del Institut Joan Lluís Vives, Virós será la primera dona que presideix la xarxa.

El Consell General és l’òrgan suprem de govern de la xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives i està integrat pels 18 rectors de les universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra que en formen part. A la reunió d’avui, aquest òrgan col·legiat, a més d’elegir nova presidenta, ha aprovat la memòria i els comptes del 2001, així com el programa d'activitats sota la presidència de la Universitat Pompeu Fabra. D'aquest programa d'activitats cal destacar la convocatòria d'un debat universitari, amb la immigració com a tema central, per al mes de gener; i la realització d'un congrés d'estudiants la primavera vinent.

En la reunió d'avui, el Consell General també ha aprovat l'obertura de dues noves seus del IJLV a les ciutats de Barcelona i Palma, a més de la seu permanent de Castelló de la Plana. Així mateix, els rectors de les universitats del IJLV han acordat convocar la V edició del Fòrum Arc Mediterrani per al 2003, que es tindrà lloc a la Universitat d'Alacant, centrat en les relacions sud-nord a la Mediterrània, amb la participació de totes les universitats de les dues riberes mediterrànies.

Respecte del moment que viuen les universitats, arran l'entrada en vigència de la LOU, El Consell General a aprovat la creació d'una comissió de seguiment del desenvolupament normatiu i estatutari per tal d'intercanviar informació i recomana a les universitats l'elaboració d'estatuts flexibles, propicis al desenvolupament futur. Així mateix s'ha aprovat una resolució per la qual les universitats del IJLV recolliran en els seus nous estatuts l'especifitat de la xarxa, en tots els seus aspectes. També s'ha acordat establir mecanismes de cooperació respecte de la mobilitat del personal docent i investigador; respecte dels estudis de tercer cicle; i respecte dels procediments d'admissió dels estudiants. Finalment, el Consell General recomana a totes les universitats de la xarxa una especial atenció al tractament de la llengua en les distintes disposicions de desenvolupament normatiu de la LOU.

Per a qualsevol aclariment podeu dirigir-vos a l’Institut Joan Lluís Vives, tel.: 964 72 89 94; fax: 964 72 89 92; e-mail: vilar@vives.org 

L’Institut Joan Lluís Vives és la xarxa d’universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra. La seua finalitat és potenciar les relacions entre aquestes universitats a fi de coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals, així com potenciar la utilització de la nostra llengua.  

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo