ELS ESTUDIANTS DE LES UNIVERSITATS DE L’INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES DEMANEN A LA CRUE QUE NO RECONEGALA CONFERÈNCIA DE REPRESENTANTS D’ESTUDIANTS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES

Castelló de la Plana, 03/09/2002.- 

Davant la creació per part d’algunes representacions estudiantils de diverses universitats de l’Estat espanyol d’un òrgan de representació estatal, anomenat Conferència de Representants d’Estudiants de les Universitats Públiques, la Comissió dels Estudiants i les Estudiantes (CEiE) de les universitats que integren la xarxa Institut Joan Lluís Vives (IJLV) ha decidit no reconèixer aquest
òrgan de representació, atesa la manca de participació democràtica que els representants de l’estudiantat del IJLV consideren que ha hagut en la seua creació. Tot i que es fa pública avui, la decisió es va prendre en la reunió ordinària que van celebrar els membres de la CEiE passat 19 de juliol. Tot seguit reproduim íntegrament el comunicat oficial: 

«La Comissió dels Estudiants i les Estudiantes (CEiE) de l’Institut Joan Lluís Vives (IJLV), reunida en sessió ordinària el divendres 19 de juliol de 2002 a Alacant, manifesta que no reconeix a la Conferència de Representants d’Estudiants de les Universitats Públiques (CREUP) com a representant de les universitats integrades a la xarxa IJLV, posat que no ha estat creada de forma
democràtica ni participativa. Per aquest motiu, i ja que només es representen ells mateixos, la CEiE demana a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) que no els reconegui com a representants vàlids de tots els estudiants.»

D’altra banda, en la reunió de passat 19 de juliol a la Universitat d’Alacant –que aquesta mateixa setmana traspassarà la presidència de l’Institut Joan Lluís Vives a la Universitat Pompeu Fabra– es va acordar també la realització d’un congrés d’estudiants de les universitats de la xarxa per a la primavera vinent. A fi d’iniciar els treballs d’organització d’aquest congrés, la CEiE va acordar també la convocatòria de la IV Trobada d’Estudiants del IJLV per al proper mes de novembre, amb el desenvolupament del congrés d’estudiants del 2003 com a tema central. El lloc i la data exactes de la Trobada es determinaran properament i seran puntualment informades.

L’Institut Joan Lluís Vives és la xarxa d’universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra. La seua finalitat és potenciar les relacions entre aquestes universitats a fi de coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals, així com potenciar la utilització de la nostra llengua.

Fernando Vilar Moreno
Comunicació i premsa
Xarxa d'universitats
Institut Joan Lluís Vives
Tel. 964 72 89 94
Fax 964 72 89 92
vilar@vives.org
http://www.vives.org

 
Página mantenida por la Oficina de Comunicación página principalenviar correo