FORMACIÓ DE LA MODERNA CIUTAT D'ELX: 1740-1962, DEL PONT I RAVAL DE SANTA TERESA AL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA (1990)
GASPAR JAÉN I URBAN, Doctor Arquitecte
 

(000TDIN) ÍNDEX
                   PRÒLEG, pel Dr. Arqte. Luís Alonso de Armiño
 

(000TD00) 0.   PROEMI

                  0.00.Introducció
                  00.   Exposició de motius
(000TD01) 01.   Marc disciplinar: la forma de la ciutat
(000TD02) 02.   Marc disciplinar: doctrines urbanístiques
(000TD03) 03.   Camps i hipòtesis de treball
(000TD04) 04.   Objectius
(000TD05) 05.   Transformació del plànol de la ciutat d'Elx

(001TD00) 0.01.Aigua, palmeres, senyors. Burgesos, proletaris
                   00.   Aigua, obres hidràuliques
(001TD01) 01.   Pantà
(001TD02) 02.   Pantà al set-cents
(001TD03) 03.   Pantà al vuit-cents i al nou-cents
(001TD04) 04.   Companyies de reg
(001TD05) 05.   Plantacions de palmeres
(001TD06) 06.   Viatgers i palmeres
(001TD07) 07.   Horts antics
(001TD08) 08.   Dàtils, palmes, estris
(001TD09) 09.   Senyoria d'Elx
(001TD10) 10.   Saladars, burgesia agrària
(001TD11) 11.   Burgesia industrial, proletariat
(001TD12) 12.   Activitats productives

(002TD00) 0.02.La ciutat d'Elx abans del 1740
                   00.   Centuriació d'Illici
(002TD01) 01.   Vila murada
(002TD02) 02.   Pobla de Sant Jordi, raval de Sant Joan
(002TD03) 03.   Parròquia del Salvador
(002TD04) 04.   Ravals a migdia i llevant de la vila
(002TD05) 05.   Muralles
(002TD06) 06.   Pla de Sant Josep
(002TD07) 07.   El set-cents: esdeveniments
(002TD08) 08.   El set-cents: transformacions urbanes
(002TD09) 09.   El set-cents: construccions públiques
 

(100TD00) 1. DE LES PRIMERES TRANSFORMACIONS URBANES MODERNES

                  1.00.El Pla i el Molar
                   00.   Pont Vell
(100TD01) 01.   Manteniment del pont
(100TD02) 02.   Caserna de Cavalleria
(100TD03) 03.   Edificis i enginyers militars
(100TD04) 04.   Us de la caserna al set-cents
(100TD05) 05.   Raval de Santa Teresa
(100TD06) 06.   Pías Fundaciones
(100TD07) 07.   San Francisco de Asís
(100TD08) 08.   Desenvolupament del Molar (1749-1885)

(101TD00) 1.01.Barris de Saràvia i de Conrado
                   00.   Característiques
                   01.   Barri de Saràvia
                   02.   Barri de Conrado

(102TD00) 1.02.Barri del Clero o Illetes
                  00.   Antecedents
(102TD01) 01.   Formació del barri
(102TD02) 02.   Altres propietats del Clero

(103TD00) 1.03.Abastiment d'aigua potable
                   00.   Aigua salada, fonts, aljubs, sequeres
(103TD01) 01.   Antecedents de la portada d'aigua dolça
(103TD02) 02.   Bisbe Tormo
(103TD03) 03.   Fonts de Boriza, Urxell i Canyaveral
(103TD04) 04.   Font de Barrenas
(103TD05) 05.   Arribada de l'aigua dolça

(104TD00) 1.04.Construccions públiques, reformes urbanes
                  00.   Església de Santa Maria
(104TD01) 01.   Capella de Comunió
(104TD02) 02.   Palaus, esglésies, convents
(104TD03) 03.   Ermites, casa vestuari
(104TD04) 04.   Equipaments: ensenyament, trinquet, cementeri
(104TD05) 05.   Almodí, pescateria, carnisseries
(104TD06) 06.   Casa Capitular
(104TD07) 07.   Calendura, arxiu
(104TD08) 08.   Arbredes
(104TD09) 09.   Reformes de la ciutat existent
(104TD10) 10.   Muralles
(104TD11) 11.   Plaça de la Mercè
(104TD12) 12.   Plaça de Baix
(104TD13) 13.   Capelles
(104TD14) 14.   Séquies
(104TD15) 15.   Plànols, mapes
(104TD16) 16.   Plànol de Porras
                   17.   Perfil de la ciutat
(104TD18) 18.   Reglamentació de les activitats urbanes
(104TD19) 19.   Gremis, títols, Acadèmia
(104TD20) 20.   Control administratiu i conflictes professionals

(105TD00)  1.05.I·lustrats
                   00.   Borbons
                   01.   Camins
(105TD02) 02.   Viatgers set-centistes
(105TD03) 03.   Cavanilles
                   04.   Laborde
 

(2--TD00) 2.   DE LA CIUTAT VUIT-CENTISTA

(200TD00) 2.00.Esdeveniments, equipaments, serveis, construccions públiques
                   00.   Població, epidèmies, terratrèmols, tempesta
(200TD01) 01.   Esdeveniments socials i polítics
(200TD02) 02.   Capitalitat
(200TD03) 03.   Ussos, funcions, equipaments
(200TD04) 04.   Cementeris
(200TD05) 05.   Inicis del cementeri general: 1807-1835
(200TD06) 06.   Consolidació del cementeri general: 1845-1899
(200TD07) 07.   Desamortitzacions
(200TD08) 08.   Escoles: 1800-1835
(200TD09) 09.   Escoles, convent de la Mercè
(200TD10) 10.   Hospital, convent de Sant Josep
(200TD11) 11.   Plaça de la Mercè, passeig de Bru
(200TD12) 12.   Altres passeigs
(200TD13) 13.   Passeig de l'Estació
(200TD14) 14.   Convent de l'Encarnació
(200TD15) 15.   Glorieta del Dr. Campello
(200TD16) 16.   Societats cíviques
(200TD17) 17.   Teatre
(200TD18) 18.   Mercat, pescateria
(200TD19) 19.   Carnisseria, escorxador
(200TD20) 20.   Casa consistorial, rellonge
(200TD21) 21.   Presons, jutjats
(200TD22) 22.   Casernes
(200TD23) 23.   Correus i telègrafs
(200TD24) 24.   Altres construccions públiques

(201TD00)  2.01.Infraestructures i serveis urbans
                  00.   Noves infraestructures i serveis urbans
(201TD01) 01.   Rètols, numeració, vigilància, neteja
(201TD02) 02.   Via pública: 1800-1853
(201TD03) 03.   Pavimentat de carrers, voravies: 1861-1899
(201TD04) 04.   Enllumenament públic
(201TD05) 05.   Séquies, clavegueram
(201TD06) 06.   Aigua, sequeres
(201TD07) 07.   Aigua potable, fonts: 1800-1850
(201TD08) 08.   Aigua potable, fonts: 1851-1899
(201TD09) 09.   Conduccions privades d'aigua potable

(202TD00) 2.02.Carreteres i ferrocarrils
                   00.   Camins
(202TD01) 01.   Pont Vell
(202TD02) 02.   Carreteres d'Alacant i Crevillent
(202TD03) 03.   Carreteres de Santa Pola i Asp
                   04.   Carretera de Dolors
                   05.   Transport públic
(202TD06) 06.   Ferrocarril

(203TD00) 2.03.Cap a una nova ciutat
                  00.   Plànols geomètrics
(203TD01) 01.   Altres plànols, ordenances
(203TD02) 02.   Control, activitats, llicències
(203TD03) 03.   Comisión de ornato
(203TD04) 04.   Reformes urbanes
(203TD05) 05.   Ocupacions d'espai públic
(203TD06) 06.   Carrer del Trinquet
(203TD07) 07.   Alineacions
(203TD08) 08.   Places i carrers nous
(203TD09) 09.   Arquitectes, mestres d'obres, albanyils
(203TD10) 10.   Jurisdicció del raval de Sant Joan

(204TD00) 2.04.Barris de finals del vuit-cents
                   00.   Característiques
                   01.   Vincle de Caro
                   02.   Barri del Carme
                   03.   Barri de Sant Miquel

(205TD00) 2.05.Romàntics. Opinió pública
                   00.   Viatgers romàntics
                   01.   Ciutat oriental, ciutat burgesa
                   02.   Teodor Llorente
(205TD03) 03.   Periòdics
(205TD04) 04.   Història local
(205TD05) 05.   Pere Ibarra
 

(300TD00) 3.   DELS INICIS DE LA CIUTAT MODERNA

                  3.00.Barris sobre els horts
                   00.   Les primeres dècades del nou-cents
(300TD01) 01.   Barri de les "Pataes"
                   02.   Barri de Chinchilla
(300TD03) 03.   Hort de Gil
                   04.   Barri de Tripa
                   05.   Barri de la Barrera

(301TD--) 3.01.Debat urbanístic
(301TD00) 00.   César Cort i alumnes
(301TD01) 01.   Una ciutat linial
(301TD02) 02.   De la premsa
(301TD03) 03.   Programes urbans
(301TD04) 04.   Els treballs d'Ibarra
(301TD05) 05.   Idea de ciutat en l'obra d'Ibarra
(301TD06) 06.   Por y para Elche
(301TD07) 07.   Monuments, antiguitats, poble vell

(302TD00)  3.02.Defensa de les palmeres
                  00.   Destrucció dels horts
(302TD01) 01.   Pro-palmeras
(302TD02) 02.   Informe Mira
(302TD03) 03.   Qüestió legal
(302TD04) 04.   Cap a una nova sensibilitat
(302TD05) 05.   Cap a un nou significat dels horts

(303TD00) 3.03.L'eixample de ponent
                  00.   Condicionants
(303TD01) 01.   Plànol de Pere Navarro
(303TD02) 02.   Plànol d'Ildefons Bonells
                   03.   L'eixample segons Mira
                   04.   Plànol dels alumnes de Cort
(303TD05) 05.   Plànol de Sebastià Canales
                   06.   L'eixample del nord

(304TD00) 3.04.La construcció de l'eixample
                   00.   Projectes parcials, modificacions
(304TD01) 01.   Barri de l'Asil
(304TD02) 02.   Venda de terres comunals a l'eixample
(304TD03) 03.   Ocupació i urbanització de l'eixample
(304TD04) 04.   Significats

(305TD00) 3.05.Reglamentacions i reformes urbanes
                  00.   Ordenances, disciplina urbanística
(305TD01) 01.   Tècnics municipals
(305TD02) 02.   Reforma de la ciutat antiga
(305TD03) 03.   Alineacions
                   04.   Ocupacions de via pública

(306TD00) 3.06.Enllà els horts
                   00.   El Hogar Jardín
                   01.   Barri de la llonja
                   02.   Fàbriques

(307TD00) 3.07.Construccions, equipaments
                   00.   Habitatges
(307TD01) 01.   Escoles
(307TD02) 02.   Museu, arxiu, biblioteca
(307TD03) 03.   Edificis oficials
(307TD04) 04.   Escorxador, mercat, llonja
(307TD05) 05.   Passeigs, arbres, parcs
(307TD06) 06.   Hospital, asil, cementeri
(307TD07) 07.   Cinemes, teatres, camps d'esport
(307TD08) 08.   Esglésies, caserna, casino, centres obrers
(307TD09) 09.   Ponts i passarel·les

(308TD00) 3.08.Infraestructures
                  00.   Pavimentat
(308TD01) 01.   Enllumenament
                   02.   Séquies, safareigs, clavegueram
(308TD03) 03.   Aigua dolça
(308TD04) 04.   Cap a la Mancomunitat de canals del Taibilla
                   05.   Aigua salada
(308TD06) 06.   Quioscs
                   07.   Ferrocarril a Novelda
                   08.   Tren "Xixarra"
                   09.   Telèfon
                   10.   Refugis antiaeris
 

(400TD00)  4.   D'ELX DESPRES DE LA GUERRA

                   4.00.Anys quaranta
                   00.   Evolució de la ciutat
(400TD01) 01.   Protecció dels horts
(400TD02) 02.   Tècnics municipals
(400TD03) 03.   Plànols de la ciutat
                   04.   Barri de les Portes encarnades
                   05.   Barri de la Llonja
                   06.   Parcs
(400TD07) 07.   Equipaments
                   08.   Altres edificis
(400TD09) 09.   Infraestructures
(400TD10) 10.   Reforma de la ciutat antiga
                   11.   Ordenances de la construcció

(401TD00) 4.01.Anys cinquanta
                   00.   Preparació del Pla General
                   01.   Ordenances dels horts
(401TD02) 02.   Cases de planta baixa
                   03.   Barris de llevant
(401TD04) 04.   Barris de ponent i de Carrús
(401TD05) 05.   Construccions públiques
(401TD06) 06.   Infraestructures
                   07.   Reforma de la ciutat

(402TD00) 4.02.Pla General d'Ordenació Urbana
                  00.   Marc legal
                  01.   Política urbanística
                  02.   Origen
(402TD03) 03.   Formació
(402TD04) 04.   Agents
(402TD05) 05.   Característiques
(402TD06) 06.   Significat, crítica

(403TD00) 4.03.Desenvolupament del Pla General
                   00.   Immigrants, indústria, habitatges
(403TD01) 01.   Poders públics
                   02.   Estructura urbana
                   03.   La riba esquerra: Poble vell i Altabix
(403TD04) 04.   La riba dreta: Pla i Carrús
                  05.   Palmeres i edificació aïllada
 

(500TD00) 5.   FINAL
                  5.00.Conclusions
(501TD00) 5.01.Discurs del mètode
                   00.   Tècniques
                   01.   Fonts
                   02.   Literatura crítica
(501TD03) 03.   Dificultats
                   04.   Altres camins per a la investigació

(TEDOLEFI)      Annex: lectura final
 

(600TD00)  6.   BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
                   6.00.Fonts documentals
(601TDAJ) 6.01.Repertiri bibliogràfic sobre història, arquitectura i urbanística (A-J)
(601TDLZ)         Ibídem (L-Z)
(602TD00) 6.02.Bibliografia específica sobre la ciutat d'Elx (llibres i fullets)
(603TD00) 6.03.Bibliografia específica sobre la ciutat d'Elx (articles)
(604TD00) 6.04.Material adjunt: entrevistes, documents inèdits, declaracions, etc.